להתחברות

פתיחה

חשיבות הרישום לחברה

חשיבות הרישום לחברה

יש חשיבות למוסד הנישואין כמי שיוצר מכנה משותף מינימלי בין האזרחים ומעניק יציבות לתא המשפחתי, שלו חשיבות גדולה לחברה ולתרבות.

 

בנוסף, הסדרת קשר הנישואין מגנה על זכויות הצדדים לקשר.

 

בעלי העמדה :רות גביזון, פנחס שיפמןדפנה הקר.

ביטול הנישואין

ביטול הנישואין

יש לבטל את ההכרה הציבורית בנישואין.המודל המסורתי של הנישואין אינו רלוונטי עוד משום שהוא משמר תפיסה היררכית המנוגדת ליחסה השווה של החברה כלפי נשים כיום.

 

יש לאפשר לבני זוג המעוניינים בכך לעגן את יחסיהם באמצעות הסכם פרטי, אולם המדינה אינה רשאית להתערב בהגדרת היחסים ביניהם.

 

לצד ביטול הנישואין, יש מי שקוראים להתערבות ציבורית בהסדרת הקשר שבין הורה לצאצא.

 

בעלי העמדה: ירון לונדון, מרתה פיינמן, אירית רוזנבלום, מירב מיכאלי.

 

סיכום