להתחברות

דרך הנישואין בישראל ? | מקורות

למה נישואים? | מרתה פיינמן

מוסד המשפחה עבר שינויים מרחיקי לכת בעשורים האחרונים והנישואים אינם רלוונטיים עוד למשפחה כפי שהיו בעבר. בעולם שבו הנשים הן שותפות שוות בחברה, נשים לא זקוקות יותר להגנה המשפטית של הנישואים ואף יותר מכך- מוסד הנישואין, אשר מנציח את אי השיוויון בין המינים, אינו רלוונטי עוד.

 

יחסי הורה- ילד או מטפל – תלוי הם הסוגיה הבוערת כיום, ועל המשפט לתת לה את ההגנה. לכן, יש לפתח מודל משפחתי חדש שיתבסס על היחידה הבסיסית של הורה וילד. במקביל, יש להגדיר את הנישואין כמוסד פרטי ולא ציבורי ולהחיל עליו את דיני המשפט הפרטי. הסדרת התוצאות הכלכליות של שותפות זוגית באמצעות המשפט הפרטי, אף תשפר את ההגנה על זכויות הנשים בכל הנוגע לנישואין.

 

קטעים מהמאמר:

 

I argue that for all relevant and appropriate societal purposes we do not need marriage, per se, at all. To state that we do not need marriage to accomplish many societal objectives is not the same thing as saying that we do not need a family to do so for some. However, family as a social category should not be dependent on having marriage as its core relationship. Nor is family synonymous with marriage. Although both of these things might historically have been true, things have changed substantially in the past several decades. Marriage does not have the same relevance as a societal institution as it did even fifty years ago, when it was the primary means of protecting and providing for the legal and structurally devised dependency of wives.

 

The pressing problems today do not revolve around the marriage connection, but the caretaker-dependent relationship. In a world in which wives are equal partners and participants in the market sphere, and in which the consensus is that bad marriages should end, women do not need the special protection of legal marriage. Rather than marriage, we should view the parent-child relationship as the quintessential or core family connection, and focus on how policy can strengthen this tie.  Thus, in a responsive society, one could have a marriage [or other long-term sexual affiliations] without necessarily constituting a "family" entitled to special protection and benefits under law. Correspondingly, one might have dependents, thereby creating a family and gaining protection and benefits, without having a marriage.

 

Read the full article.

מקורות אחרונים באתר

Avatar

אין חובה הלכתית לרישום נישואין

רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה א:

Avatar

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה, ללא מחוייבות הלכתית.