להתחברות

פתיחה

סכנת פילוג העם

סכנת פילוג העם

כל שינוי בסטאטוס קוו והנהגת נישואים אזרחיים יצרו בעיות הלכתיות חמורות: ריבוי ממזרים, נישואי תערובת ועוד. בעקבותיהן, יתרחש פילוג בעם ויוקמו רשימות נישואין נפרדות לקהילות שונות.

 

 

בעלי העמדה: שלמה אבינרי, רחל סילבצקי (פאנל 4, רחל סילבצקי (בדרייב) מדקה 9:27), הרב סתיו.

לא יתרחש פילוג

לא יתרחש פילוג

ישנו בסיס הלכתי מספק ולרשות המערכת הדתית עומדים כלים שיאפשרו לה לצמצם את הבעיות ההלכתיות הנ"ל למינימום ולמנוע את פילוג העם. ככל שיונהגו בישראל נישואין אזרחיים, ההנהגה הרבנית תדע למצוא פתרונות הלכתיים לכך, כפי שנעשה כבר היום בקהילות יהודיות בתפוצות.

בעלי העמדה: אבישלום ויסטרייך, נפתלי רוטנברג, שחר ליפשיץ (בעמ' 44), פנינה נויברט.

הגנה על זכויות במחיר פילוג

הגנה על זכויות במחיר פילוג

בעיות הלכתיות אינן יכולות להצדיק פגיעה חמורה בזכויות אדם. המדינה אינה יכולה להתנות את שינוי ההסדרה בפתרון הבעיות הדתיות. עליה לקדם הסדרה אזרחית של רישום הנישואין בהקדם, גם אם הדבר יוביל לפילוג העם.

בעל העמדה: פנחס שיפמן

סיכום 

בעיות הלכתיות שכרוכות בהנהגת נישואין אזרחיים עלולות להוביל לריבוי ממזרים ולהימנעות של קבוצות יהודיות מלהינשא זו עם זו לאחר שיונהגו.

משתתפי הדיון נחלקו בשאלה האם החשש מפני פילוג העם בעקבות הנהגת נישואין אזרחיים הוא ממשי ואם יש בו כדי למנוע את המהלך.

יש הקוראים להימנע מהנהגת נישואין אזרחיים משום שבודאות הם יגרמו לפילוג חמור בעם. אחרים סבורים שיש להנהיג נישואין אזרחיים בישראל בין אם- משום שבעת צורך ימצאו פתרונות הלכתיים לבעיות הקיימות ובין אם משום שיש להגן כל זכויות האדם של תושבי המדינה גם במחיר של פילוג עם.