להתחברות

פתיחה

סכנת פילוג העם

סכנת פילוג העם

כל שינוי בסטאטוס קוו והנהגת נישואים אזרחיים יצרו בעיות הלכתיות חמורות: ריבוי ממזרים, נישואי תערובת ועוד. בעקבותיהן, יתרחש פילוג בעם ויוקמו רשימות נישואין נפרדות לקהילות שונות.

 

 

בעלי העמדה: שלמה אבינרי, רחל סילבצקי (פאנל 4, רחל סילבצקי (בדרייב) מדקה 9:27), הרב סתיו.

לא יתרחש פילוג

לא יתרחש פילוג

ישנו בסיס הלכתי מספק ולרשות המערכת הדתית עומדים כלים שיאפשרו לה לצמצם את הבעיות ההלכתיות הנ"ל למינימום ולמנוע את פילוג העם. ככל שיונהגו בישראל נישואין אזרחיים, ההנהגה הרבנית תדע למצוא פתרונות הלכתיים לכך, כפי שנעשה כבר היום בקהילות יהודיות בתפוצות.

בעלי העמדה: אבישלום ויסטרייך, נפתלי רוטנברג, שחר ליפשיץ (בעמ' 44), פנינה נויברט.

הגנה על זכויות במחיר פילוג

הגנה על זכויות במחיר פילוג

בעיות הלכתיות אינן יכולות להצדיק פגיעה חמורה בזכויות אדם. המדינה אינה יכולה להתנות את שינוי ההסדרה בפתרון הבעיות הדתיות. עליה לקדם הסדרה אזרחית של רישום הנישואין בהקדם, גם אם הדבר יוביל לפילוג העם.

בעל העמדה: פנחס שיפמן

sources

סיכום

בעיות הלכתיות שכרוכות בהנהגת נישואין אזרחיים עלולות להוביל לריבוי ממזרים ולהימנעות של קבוצות יהודיות מלהינשא זו עם זו לאחר שיונהגו.

משתתפי הדיון נחלקו בשאלה האם החשש מפני פילוג העם בעקבות הנהגת נישואין אזרחיים הוא ממשי ואם יש בו כדי למנוע את המהלך.

יש הקוראים להימנע מהנהגת נישואין אזרחיים משום שבודאות הם יגרמו לפילוג חמור בעם. אחרים סבורים שיש להנהיג נישואין אזרחיים בישראל בין אם- משום שבעת צורך ימצאו פתרונות הלכתיים לבעיות הקיימות ובין אם משום שיש להגן כל זכויות האדם של תושבי המדינה גם במחיר של פילוג עם.

 

 • הילה

  מבוא

  מבוא

  (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  ההתנגדות לנישואין אזרחיים מנקודת המבט הדתית היהודית מתמקדת, בדרך כלל, בתוצאות ההרסניות העלולות להכביד על הפרטים והקהילה בגלל הדרישות ההלכתיות… ההתנגדות לנישואין אזרחיים מנקודת המבט הדתית היהודית מתמקדת, בדרך כלל, בתוצאות ההרסניות העלולות להכביד על הפרטים והקהילה בגלל הדרישות ההלכתיות בנושא הגירושין והנישואין. מבחינת ההלכה, פירוד ללא גט במקרה שבו יש צורך בגט שכזה עלול להוביל לממזרות. ריבוי ממזרים, יחד עם הגדלת שיעור הנישואין של יהודים עם שאינם יהודים, עלול להוביל בסופו של דבר ליצירת ספרי יוחסין ולפיצול העם היהודי לשני עמים (או יותר). להרחבה.   (צפיה בדעה במקור)
 • הרב יובל שרלו

  שאלת הנישואין האזרחיים כפיתרון לבעיה תלויה בעמדה הכנה של בית הדין הרבני (בהנחה שהוא לא משתמש בעמדתו כדי להילחם בתופעה… שאלת הנישואין האזרחיים כפיתרון לבעיה תלויה בעמדה הכנה של בית הדין הרבני (בהנחה שהוא לא משתמש בעמדתו כדי להילחם בתופעה עצמה). ישנה מחלוקת בין בתי הדין הרבניים בנושא המעמד ההלכתי של נישואין אזרחיים. לכאורה, ההלכה אינה מכירה כלל בנישואין אזרחיים, וממילא אין כל בעיה של ממזרות, עיגון, ניאוף וכדו'. ברם, בשל העובדה כי יש עמדה של פוסק בודד, אך רב משמעות (הרגאצו'בר) שקבע שיש להם משמעות הלכתית גבוהה ברמה של הכרה של התורה – העמדה של רוב בתי הרבניים היא עמדת ביניים. בכל מקום בו ניתן לתבוע "גט לחומרא" הם תובעים אותו, וממילא יש לכך השפעה גם על מעמד הממזרים ועל מעמד העגונות. לאמור: רוב מוחלט של בתי הדין הרבניים לא יתירו לכתחילה למי שנישא בנישואין אזרחיים להתיר את קשר הנישואין בלי גט. הבעיה אמנם תקטן (כי במצבים בהם לא ניתן יהיה להשיג גט – הם לא יפסקו כי הצאצאים ממזרים) אך לא תיעלם. (צפיה בדעה במקור)
 • הילה

  דיון

  דיון

  (צפיה בדעה במקור)
 • פרופ' שלמה אבינרי

  כל שינוי בסטטוס קוו יגרור אחריו פילוג בעם, בשל בעיית ריבוי הממזרים ובעיות הלכתיות נוספות. לצפייה. כל שינוי בסטטוס קוו יגרור אחריו פילוג בעם, בשל בעיית ריבוי הממזרים ובעיות הלכתיות נוספות. לצפייה. (צפיה בדעה במקור)
 • הרב דוד סתיו

  איני מודאג מבעיית הממזרות אלא מהקרע החמור שייפער בין קבוצות שונות בעם היהודי. אם יונהגו נישואין אזרחיים בישראל, עולים רבים… איני מודאג מבעיית הממזרות אלא מהקרע החמור שייפער בין קבוצות שונות בעם היהודי. אם יונהגו נישואין אזרחיים בישראל, עולים רבים שעד כה עשו מאמצים להשיג הכרה ביהדותם לא ירגישו צורך לעבור תהליך מורכב זה וממילא אחוז הלא יהודים מנקודת מבט הלכתית יגדל משמעותית עד שלא תהיה אפשרות מעשית למי שחפץ בנישואים מסורתיים להתחתן ללא ניהול פנקסי רישום נפרדים. להרחבה. (צפיה בדעה במקור)
 • מחלוקת
  ד"ר אבישלום וסטרייך

  למעשה כבר היום קיימות רשימות יוחסין, ללא קשר להסדרה אזרחית של הנישואין. ישנם כ-300,000 פסולי חיתון שלא נישאים היום, כך… למעשה כבר היום קיימות רשימות יוחסין, ללא קשר להסדרה אזרחית של הנישואין. ישנם כ-300,000 פסולי חיתון שלא נישאים היום, כך שבעוד מספר שנים ממילא תהיינה רשימות יוחסין פורמאליות. לכן, הדרך להתמודדות עם החשש מפילוג היא חינוכית –תרבותית ולא משפטית. (צפיה בדעה במקור)
 • ד"ר אבישלום וסטרייך

  החשש מפילוג העם כתוצאה מהנהגת נישואין אזרחיים אינו ממשי. לגבי בעיית הממזרות - ישנם פתרונות הלכתיים מקובלים אשר משמשים את… החשש מפילוג העם כתוצאה מהנהגת נישואין אזרחיים אינו ממשי. לגבי בעיית הממזרות - ישנם פתרונות הלכתיים מקובלים אשר משמשים את הקהילות היהודיות בתפוצות. לגבי רשימות היוחסין - למעשה כבר היום קיימות רשימות יוחסין, ללא קשר להסדרה אזרחית של הנישואין. ישנם כ-300,000 פסולי חיתון שלא נישאים היום, כך שבעוד מספר שנים ממילא תהיינה רשימות יוחסין פורמאליות. לכן, הדרך להתמודדות עם החשש מפילוג היא חינוכית –תרבותית ולא משפטית. לצפייה (החל מ-1:12:00). (צפיה בדעה במקור)
 • פנחס שיפמן

  בעיות הלכתיות אינן יכולות להצדיק פגיעה חמורה בזכויות אדם. המדינה אינה יכולה להתנות את שינוי ההסדרה בפתרון הבעיות הדתיות. עליה… בעיות הלכתיות אינן יכולות להצדיק פגיעה חמורה בזכויות אדם. המדינה אינה יכולה להתנות את שינוי ההסדרה בפתרון הבעיות הדתיות. עליה לקדם הסדרה אזרחית של רישום הנישואין בהקדם, גם אם הדבר יוביל לפילוג העם. לצפייה (צפיה בדעה במקור)
 • הקשר
  עורך

  לדיון בהשלכות ההלכתיות להנהגת נישואין אזרחיים> לדיון בהשלכות ההלכתיות להנהגת נישואין אזרחיים> (צפיה בדעה במקור)
 • מחלוקת
  נפתלי רוטנברג

  רבים מגדולי התורה בעבר ובדורנו סוברים שראוי לקיים מסלול של נישואין אזרחיים לצד הנישואין הדתיים כדי לשחרר את הרבנות מהצורך… רבים מגדולי התורה בעבר ובדורנו סוברים שראוי לקיים מסלול של נישואין אזרחיים לצד הנישואין הדתיים כדי לשחרר את הרבנות מהצורך להתמודד עם מי שאינם יכולים להינשא מסיבות הלכתיות  או מתנגדים לממסד הרבני. (צפיה בדעה במקור)

מקורות עיקריים