Login

המחלוקת

שיטת המסלולים

יש לאפשר לכל זוג בישראל בחירה בין שני מסלולי נישואין בלבד: מסלול אזרחי או מסלול דתי.

יתרונות ההצעה: יש לה סיכוי גבוה יותר מבחינה פוליטית, היא מבטאת את אחריותה המלאה של המדינה כלפי מנועי החיתון גם במסלול הדתי ומקטינה את החשש ההלכתי מפני ממזרות.

בעלי העמדה: שחר ליפשיץנפתלי רוטנברג 

המסגרת האזרחית

יש ליצור מסגרת אזרחית רחבה ואחידה המאפשרת בחירה בין טקסי נישואין מגוונים.

מי שירצה להינשא יקבל רישיון אזרחי מטעם המדינה. כשבני הזוג יוכלו לבחור בין טקסי נישואין שונים (דתיים או אזרחיים) שיערכו על ידי מי שהוסמכו מטעם המדינה. דיני משפחה אזרחיים יסדירו את מסגרת החובות והזכויות בחיי הנישואין והגירושין.

וריאציה מוגבלת יותר למסגרת האזרחית היא מודל הקהילות, לפיו המדינה תעניק סמכות למספר מסוים של קהילות תרבותיות (אשר יזכו לתמיכה החברתית הרחבה ביותר) להשיא בני זוג בדרכן. בני זוג שיבקשו להינשא, יוכלו לבחור לערוך את הטקס באחת מבין הקהילות המוכרות.

יתרונות ההצעה: הן בכך שאינה יוצרת דיכוטומיה בין הדין האזרחי לדין הדתי, והיא מבטיחה שיוויון בין כלל האזרחים במימוש זכותם המלאה להינשא תוך מתן בחירה בין טקסי נישואין שונים.

בעלי העמדה: פנחס שיפמןאבישלום וסטרייךהדר ליפשיץ.

הסכם משפטי

הסכם משפטי

זוגיות תיווצר על ידי התקשרות משפטית ישירה ועצמאית בין בני הזוג, ללא כל התערבות של המדינה. ההסכם הפרטי בין בני יאפשר את רישומם על ידי המדינה כמי שזכאים לקבל את כל הזכויות המוקנות לזוגות נשואים.

באופן מפתיע הצעה זו מתאימה לא רק לבעלי העמדה הליברלית הרדיקלית (שמתנגדת לכל התערבות של המדינה בהסדרת הזוגיות) אלא גם לעמדות דתיות מסוימות. למשל, הרב מלמד תומך באפשרות כזו בכפוף לכך שמוסד בנישואין יוותר כמוסד דתי בלעדי ומי שאינם מעוניינים להינשא במסגרתו יוכלו לבחור בחלופה ההסכמית אשר לא תכונה “נישואין”.

מודל זה מעניק לבני זוג עצמאות מלאה בהסדרת מערכת היחסים ביניהם, מבלי לפגוע במשמעות המסורתית של הנישואין כדת משה וישראל.

 בעל העמדה: הרב אליעזר מלמדאירית רוזנבלום.

sources

החלופות השונות מנסות להתמודד עם שלוש בעיות מרכזיות: מסורבי הגט, מנועי החיתון והפגיעה בחופש הדת.

מנקודת מבטם של מסורבי הגט – מסגרת אזרחית רחבה אומנם מציעה אפשרויות לפירוק אזרחי של הקשר אף בלא גט, אולם היא עלולה להחליש את מעורבותה של המדינה בהשגת הגט הדתי אשר הכרחי לצורך נישואין שניים. מנגד, שיטת המסלולים תבטיח את המשך המעורבות של המדינה במתן הגט למסורבים, אך היא כובלת בני זוג שנישאו בנישואין דתיים לגירושין הדתיים ובכך אף מגבירה את תופעת “הסחטנות” בתמורה למתן הגט. שיטת ההסדרה המשפטית מונעת את הצורך בגט דתי לשם התרת הקשר, אך אינה מאפשרת מעורבות של המדינה לשם הגנה על הצדדים לקשר בעת פירוקו.

המשך>

 • Editor

  הבעיות העיקריות הדורשות פתרון הן:מנועי החיתון– היעדר האפשרות לנישואין של מנועי חיתון לפי הדין הדתי: חסרי דת, בני זוג המשתייכים…

  הבעיות העיקריות הדורשות פתרון הן:

  1. מנועי החיתון– היעדר האפשרות לנישואין של מנועי חיתון לפי הדין הדתי: חסרי דת, בני זוג המשתייכים לדתות שונות ובני זוג מאותו המין להינשא במדינה.
  2. פגיעה בחופש הדת– כפיית הנישואין הדתיים עומדת בניגוד לעקרון החופש מדת והקניית מונופול לממסד האורתודוקסי פוגעת בחופש הדת של מי שמזדהים עם זרמים יהודיים שאינם אורתודוקסיים.
  3. מעוכבי הגט– מצוקתם היא אחת התוצאות של החלת הדין הדתי בענייני גירושין. הדין היהודי מתנה את מתן הגט ברצונם של שני בני הזוג והוא מגביל את האפשרות לכפות אותו על אחד מבני הזוג, במיוחד על הגבר, מבלי שתוקפו יפסל. התוצאה היא  שרבים מוצאים עצמם מעוגנים לקשר נישואין כנגד רצונם. בנוסף, מתרחשת תופעת סחיטה בין בני הזוג, במסגרתה  אחד מבני הזוג  נאלץ לוותר על זכויותיו כדי לקבל את הגט המיוחל.

  לכל אחת מהחלופות המוצגות יתרונות וחסרונות יחסיים בפתרון כל אחת משלוש הבעיות שלעיל. 

  להרחבה: שחר ליפשיץ , פנחס שיפמן , נייר העמדה

  (צפיה בדעה במקור)
 • תשובה
  הדר ליפשיץ

  מודל הקהילות יכול להוות פתרון בין הגיוון ובין אחריות המדינה ששיטת המסלולים דואגת לו. מודל הקהילות יכול להוות פתרון בין הגיוון ובין אחריות המדינה ששיטת המסלולים דואגת לו. (צפיה בדעה במקור)
 • הילה

  איזו חלופה תקל על מסורבי הגט?

  איזו חלופה תקל על מסורבי הגט?

  (צפיה בדעה במקור)
 • פרופ' שחר ליפשיץ

  שיטת המסלולים נותנת את התשובה המיטבית לבעיית החמורה ביותר -מצוקתם של מסורבי הגט. בשיטה זו המסלול הדתי ובתי הדין הדתיים… שיטת המסלולים נותנת את התשובה המיטבית לבעיית החמורה ביותר -מצוקתם של מסורבי הגט. בשיטה זו המסלול הדתי ובתי הדין הדתיים יישארו באחריות ישירה של המדינה. כך מסורבי הגט יוכלו להמשיך לקבל סיוע מהמדינה, כמו הפעלת סנקציות ואמצעי לחץ שונים על הסרבנים. מאידך, קיומו של מסלול אזרחי מתחרה, יצור לחץ על הרבנות להגמיש את עמדותיה כדי לעודד זוגות להמשיך להינשא באופן דתי.   בעלי העמדה: שחר ליפשיץ, פנינה נויבירט. (צפיה בדעה במקור)
 • מחלוקת
  ד"ר אבישלום וסטרייך

  דווקא שיטת המסלולים עלולה לגרום להתנערות של המדינה מאחריותה לנישואים הדתיים. זאת לעומת המסגרת האזרחית הרחבה שלוקחת אחריות כוללת על כל סוגי… דווקא שיטת המסלולים עלולה לגרום להתנערות של המדינה מאחריותה לנישואים הדתיים. זאת לעומת המסגרת האזרחית הרחבה שלוקחת אחריות כוללת על כל סוגי הנישואין ובכך מגבירה את מעורבות המדינה והסדרה אזרחית של הפרידה (חלוקת רכוש, ילדים) גם בלא גט דתי. איילת מחדדת את הדברים ומבהירה ששתי השיטות עלולות לגרום להתנערות של המדינה מהמצוקה, אך הסכנה קטנה יותר במסגרת האזרחית. בעלי העמדה: ד"ר אבישלום וסטרייך, איילת בלכר (על שיטת המסלולים, על המסגרת האזרחית). (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  לדיון בהתמודדות עם סרבנות הגט. לדיון בהתמודדות עם סרבנות הגט. (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  איזו חלופה תקל את הליך הגירושין?

  איזו חלופה תקל את הליך הגירושין?

  (צפיה בדעה במקור)
 • פרופ' שחר ליפשיץ

  ניתן להניח שרבים מאלו שבמסגרת האזרחית הרחבה בחרו בטקס הדתי (בגלל סיבות של מסורת או לחצים משפחתיים) כאשר יגיעו לשעת… ניתן להניח שרבים מאלו שבמסגרת האזרחית הרחבה בחרו בטקס הדתי (בגלל סיבות של מסורת או לחצים משפחתיים) כאשר יגיעו לשעת השבר המשפחתי עלולים להסתפק בגירושין אזרחיים שכמובן לא יוכרו על ידי ההלכה ואי לכך כאשר יתחתנו בשנית בטקס אחר ילדיהם יהיו ממזרים על פי ההלכה. כך תוחרף בעיית הממזרות. (צפיה בדעה במקור)
 • מחלוקת
  ד"ר אבישלום וסטרייך

  אין חולק שבמקרה של נישואין דתיים – בתי הדין לא יכירו בגירושין אזרחיים. בעניין זה אני מסכים עם הפתרון של… אין חולק שבמקרה של נישואין דתיים – בתי הדין לא יכירו בגירושין אזרחיים. בעניין זה אני מסכים עם הפתרון של אמנת גביזון-מדן: גם לגבי נישואין אזרחיים יש לחייב גט כדי לקבל היתר נישואין מחדש, אולם די בגירושין אזרחיים כדי להסדיר את פירוק הזוגיות בין בני הזוג בפועל. (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  להמשך הדיון בסוגיית חלופות הגירושין. להמשך הדיון בסוגיית חלופות הגירושין. (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  איזו חלופה תמנע את פילוג העם ובעיית הממזרים?

  איזו חלופה תמנע את פילוג העם ובעיית הממזרים?

  (צפיה בדעה במקור)