להתחברות

פתיחה

גירושין דתיים לטובתם של מעוכבי הגט

גירושין דתיים לטובתם של מעוכבי הגט

דווקא חובת הגירושין הדתיים מאפשרת מנוף טוב יותר בגלל הסמכות החוקית שיש לבתי הדין לכפות באמצעים שונים מתן גט . כלומר מי שרוצה לא להסתפק בפירוק האזרחי של הנישואין תוכל לדרוש את הגט מהבעל . זאת לעומת מצב שבו הבעל יכול לטעון שהוא התגרש באופן אזרחי וממילא אי אפשר לתבוע אותו שוב בבית הדין הרבני .

ראו כאן

סיכום 

סוגיה זו טרם נערכה