להתחברות

פילוג העם? | עמוד דיון

תקציר

הדיון

מבוא

x

ההתנגדות לנישואין שעל פי החוק האזרחי מנקודת המבט הדתית היהודית מתמקדת, בדרך כלל, בתוצאות ההרסניות העלולות להכביד על הפרטים והקהילה בגלל הדרישות ההלכתיות בנושא הגירושין והנישואין. מבחינת ההלכה, פירוד ללא גט במקרה שבו יש צורך בגט שכזה עלול להוביל לממזרות. ריבוי ממזרים, יחד עם הגדלת שיעור הנישואין של יהודים עם שאינם יהודים, עלול להוביל בסופו של דבר ליצירת ספרי יוחסין ולפיצול העם היהודי לשני עמים (או יותר).

להרחבה (להוסיף קישור לנייר העמדה, עמ' 48)

 

הרקע לחשש מפילוג העם

הרקע לחשש מפילוג העם

x

שאלת הנישואין האזרחיים כפיתרון לבעיה תלויה בעמדה הכנה של בית הדין הרבני (בהנחה שהוא לא משתמש בעמדתו כדי להילחם בתופעה עצמה). ישנה מחלוקת בין בתי הדין הרבניים בנושא המעמד ההלכתי של נישואין אזרחיים. אסביר בקיצור: לכאורה, ההלכה אינה מכירה כלל בנישואין אזרחיים, וממילא אין כל בעיה של ממזרות, עיגון, ניאוף וכדו'. ברם, בשל העובדה כי יש עמדה של פוסק בודד, אך רב משמעות (הרגאצו'בר) שקבע שיש להם משמעות הלכתית גבוהה ברמה של הכרה של התורה – העמדה של רוב בתי הרבניים היא עמדת ביניים. בכל מקום בו ניתן לתבוע "גט לחומרא" הם תובעים אותו, וממילא יש לכך השפעה גם על מעמד הממזרים ועל מעמד העגונות. לאמור: רוב מוחלט של בתי הדין הרבניים לא יתירו לכתחילה למי שנישא בנישואין אזרחיים להתיר את קשר הנישואין בלי גט. הבעיה אמנם תקטן (כי במצבים בהם לא ניתן יהיה להשיג גט – הם לא יפסקו כי הצאצאים ממזרים) אך לא תיעלם.

הרב יובל שרלו

דיון

x

כל שינוי בסטטוס קוו יגרור אחריו פילוג בעם, בשל בעיית ריבוי הממזרים ובעיות הלכתיות נוספות.

לצפייה בטענה זו ראו כאן

פרופ' שלמה אבינרי

2 תגובות
 • x

  פרופ' אביעד הכהן

  ראיה לתמוך בעמדת שלמה אבינרי – בן גוריון , שבעצמו הקפיד להתחתן בנישואין אזרחיים טען שהסיבה להחלטה להפקיד את הנישואין בידי הרבנות  יגרור אחריו פילוג בעם .
  תמיכה

  פרופ' אביעד הכהן

 • x

  דברי זרח ורהפטיג-

  אין לך דבר החשוב כל כך למען אחדות העם כמו דיני נישואין וגירושין אחידים… דיני ישראל בעניני נישואין וגירושין הם המחייבים, וכל סטיה מהם מהווה פגיעה קשה באיחוד העם ועלולה להביא לידי פירודו. אילו היו מכניסים חוקי נישואין וגירושין אזרחיים, הרי בהכרח היה הדבר מביא לפילוג בעם ישראל והיו קמים בו שני עמים, כפי שישנם יהודים ומוסלמים ונוצרים; אז היו שתי קטגוריות של יהודים.

  (דבריו של ורהפטיג, דברי הכנסת XIV)תשי״ג(, עמ׳ 1410).15

  דברי זרח ורהפטיג
  תמיכה

  דברי זרח ורהפטיג

x

איני מודאג מבעיית הממזרות אלא מהקרע החמור שייפער בין קבוצות שונות בעם היהודי.

אם יונהגו נישואין אזרחיים בישראל, עולים רבים שעד כה עשו מאמצים להשיג הכרה ביהדותם לא ירגישו צורך לעבור תהליך מורכב זה וממילא אחוז הלא יהודים מנקודת מבט הלכתית יגדל משמעותית עד שלא תהיה אפשרות מעשית למי שחפץ בנישואים מסורתיים להתחתן ללא ניהול פנקסי רישום נפרדים.

להרחבה.

הרב דוד סתיו

2 תגובות
 • x

  גם אם לא תהיה בפועל בעיה הלכתית של ממזרות, עצם קיומו של מסלול אלטרנטיבי לנישואין הדתיים עלול לגרום לפילוג בעם וניהול אילנות יוחסין נפרדים.

  לצפייה

  תמיכה

  ד"ר פנינה נויברט

 • x

  רבים מגדולי התורה בעבר ובדורנו סוברים שראוי לקיים מסלול של נישואין אזרחיים לצד הנישואין הדתיים כדי לשחרר את הרבנות מהצורך להתמודד עם מי שאינם יכולים להינשא מסיבות הלכתיות  או מתנגדים לממסד הרבני.

  נפתלי רוטנברג

x

למעשה כבר היום קיימות רשימות יוחסין, ללא קשר להסדרה אזרחית של הנישואין. ישנם כ-300,000 פסולי חיתון שלא נישאים היום, כך שבעוד מספר שנים ממילא תהיינה רשימות יוחסין פורמאליות. לכן, הדרך להתמודדות עם החשש מפילוג היא חינוכית –תרבותית ולא משפטית.

מחלוקת

ד"ר אבישלום וסטרייך

x

אין חשש מפילוג כתוצאה מהנהגת נישואין אזרחיים. ישנם פתרונות הלכתיים מקובלים אשר משמשים את הקהילות היהודיות בתפוצות.

לצפייה (החל מ-1:12:00).

ד"ר אבישלום וסטרייך

x

בעיות הלכתיות אינן יכולות להצדיק פגיעה חמורה בזכויות אדם. המדינה אינה יכולה להתנות את שינוי ההסדרה בפתרון הבעיות הדתיות. עליה לקדם הסדרה אזרחית של רישום הנישואין בהקדם, גם אם הדבר יוביל לפילוג העם.

לצפייה (פאנל 6, phinehas6a, מדקה 4:25).

פנחס שיפמן

תגובה אחת
 • x

  כפי שכתבתי במסמך העקרונות באמנת גביזון-מדן, לדעתי החשש מפני הפיצול בעם הינו מהותי ויש לשקלל אותו כאשר יוצרים חוקים.יתרה מכך,  לדעתי הטעם לדרישת הגירושין הדתיים אינו טעם דתי לכשעצמו אלא תרבותי לאומי – וככה הוא שיקול לגיטימי עבור החברה בכדי להגביל את חבריה (מהסיבה שהחברה משמשת להם כבסיס להגדרה עצמית לאומית).

  מחלוקת

  פרופ' רות גביזון

x

מעבר סוגיה – למעמדם של נישואין אזרחיים בהלכה היהודית.

מעבר סוגיה
הקשר

מעבר סוגיה

x

רבים מגדולי התורה בעבר ובדורנו סוברים שראוי לקיים מסלול של נישואין אזרחיים לצד הנישואין הדתיים כדי לשחרר את הרבנות מהצורך להתמודד עם מי שאינם יכולים להינשא מסיבות הלכתיות  או מתנגדים לממסד הרבני.

מחלוקת

נפתלי רוטנברג

תוכן עניינים

מבוא

לקריאה

דיון

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
נפתלי רוטנברג
27.08.2015 0:24

רבים מגדולי התורה בעבר ובדורנו סוברים שראוי לקיים מסלול של נישואין אזרחיים לצד הנישואין הדתיים כדי לשחרר את הרבנות מהצורך להתמודד עם מי שאינם יכולים להינשא מסיבות הלכתיות  או מתנגדים לממסד הרבני.

user profile image
ד"ר פנינה נויברט
27.08.2015 0:18

גם אם לא תהיה בפועל בעיה הלכתית של ממזרות, עצם קיומו של מסלול אלטרנטיבי לנישואין הדתיים עלול לגרום לפילוג בעם וניהול אילנות יוחסין נפרדים.

לצפייה

user profile image
הרב דוד סתיו
18.02.2015 0:15

איני מודאג מבעיית הממזרות אלא מהקרע החמור שייפער בין קבוצות שונות בעם היהודי.

אם יונהגו נישואין אזרחיים בישראל, עולים רבים שעד כה עשו מאמצים להשיג הכרה ביהדותם לא ירגישו צורך לעבור תהליך מורכב זה וממילא אחוז הלא יהודים מנקודת מבט הלכתית יגדל משמעותית עד שלא תהיה אפשרות מעשית למי שחפץ בנישואים מסורתיים להתחתן ללא ניהול פנקסי רישום נפרדים.

להרחבה.

user profile image
פרופ' רות גביזון
18.02.2015 0:42

כפי שכתבתי במסמך העקרונות באמנת גביזון-מדן, לדעתי החשש מפני הפיצול בעם הינו מהותי ויש לשקלל אותו כאשר יוצרים חוקים.יתרה מכך, לדעתי הטעם לדרישת הגירושין הדתיים אינו טעם דתי לכשעצמו אלא תרבותי לאומי – וככה הוא שיקול לגיטימי עבור החברה בכדי להגביל את חבריה (מהסיבה שהחברה משמשת להם כבסיס להגדרה עצמית לאומית).

user profile image
פנחס שיפמן
18.02.2015 0:36

בעיות הלכתיות אינן יכולות להצדיק פגיעה חמורה בזכויות אדם. המדינה אינה יכולה להתנות את שינוי ההסדרה בפתרון הבעיות הדתיות. עליה לקדם הסדרה אזרחית של רישום הנישואין בהקדם, גם אם הדבר יוביל לפילוג העם.

לצפייה

user profile image
ד"ר אבישלום וסטרייך
18.02.2015 0:33
החשש מפילוג העם כתוצאה מהנהגת נישואין אזרחיים אינו ממשי.

לגבי בעיית הממזרות – ישנם פתרונות הלכתיים מקובלים אשר משמשים את הקהילות היהודיות בתפוצות.

לגבי רשימות היוחסין – למעשה כבר היום קיימות רשימות יוחסין, ללא קשר להסדרה אזרחית של הנישואין. ישנם כ-300,000 פסולי חיתון שלא נישאים היום, כך שבעוד מספר שנים ממילא תהיינה רשימות יוחסין פורמאליות.

לכן, הדרך להתמודדות עם החשש מפילוג היא חינוכית –תרבותית ולא משפטית.

לצפייה (החל מ-1:12:00).

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש