להתחברות

פילוג העם | מקורות

א. מקורות יהודיים (3)

נגד נישואים אזרחיים | הרב דוד סתיו

הנישואין הדתיים בישראל הם בעייתיים, אך הכרחיים כדי למנוע התבוללות המונית בישראל.
המשך

נישואין אזרחיים יחמירו את ההתבוללות | הרב שרלו

הבעיה החמורה ביותר בקידום נישואין אזרחיים היא ההכרה של מדינה יהודית בנישואי תערובת. לכן, יש לקדם הכרה ב"ברית זוגיות" לצד הנישואין הדתיים.
המשך

ב. מקורות עכשוויים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ג. מקורות קלאסיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ד. מקורות אקדמיים (3)

הסדרת הגירושין והחשש מפיצול העם | מתוך אמנת גביזון-מדן

על המדינה להכיר בהתרת נישואין אזרחית, אולם אין להתיר נישואים שניים של בני זוג (שנישאו באופן דתי) מבלי שיוסדרו ביניהם הגירושין הדתיים.
המשך

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה, ללא מחוייבות הלכתית.
המשך

ה. מקורות משפטיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ו. עיתונות (2)

הליך אזרחי יוביל לחורבן?

החשש מממזרות ומהתבוללות בעקבות הנהגת נישואין אזרחיים בישראל.
המשך

ז. מידע ונתונים (1)

התרופפות החישורים הדתיים והעדתיים | עוז אלמוג ותמר אלמוג

ככל שהחברה הישראלית נעשתה יותר גלובאלית ויותר פלורליסטית, חל גידול בשיעור נישואי התערובת בקרבה. לאור מאפייניו של דור ה-Y גידול זה צפוי להימשך בעתיד.
המשך

ח. הומור (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ט. מאגרי מידע (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו