להתחברות

מצב המשפחה העכשווית | מקורות

נישואים וגירושין בישראל – ד"ר דפנה הקר

כל הזכויות שמורות

לד"ר דפנה הקר, הפקולטה למשפטים והתוכנית ללימודי נשים ומגדר

אוניברסיטת תל-אביב

מקורות אחרונים באתר

Avatar

נישואין כהלכה ושותפות זוגית | הרב אליעזר מלמד

יש לשמר את הנישואין כדת משה וישראל כדרך היחידה למוסד המשפחה בישראל. לצד זאת,

Avatar

משפחות בישראל | הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ריכוז נתונים אודות משפחות בישראל נכון לשנת 2015