להתחברות

מצב המשפחה העכשווית | מקורות

הרמב"ם על נישואין כאקט ציבורי

פומביות הנישואין – רמב"ם הלכות אישות פרק י 

וצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם הנישואין ..ואם יהיה שם יין ..מברך על היין תחלה ומסדר את כולן על הכוס ונמצא מברך שבע ברכות..
ואין מברכין ברכת חתנים אלא בעשרה גדולים ובני חורין .

 

מקורות אחרונים באתר

Avatar

נישואין כהלכה ושותפות זוגית | הרב אליעזר מלמד

יש לשמר את הנישואין כדת משה וישראל כדרך היחידה למוסד המשפחה בישראל. לצד זאת,

Avatar

משפחות בישראל | הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ריכוז נתונים אודות משפחות בישראל נכון לשנת 2015