Login

Opening | מקורות

תעודת זוגיות | עו”ד אירית רוזנבלום

קטע מהתוכנית “אורלי וגיא” | 29 דצמבר 2014

תעודת הזוגיות היא רעיון שהגתה עו”ד אירית רוזנבלום במטרה לפתור את סוגיית הנישואין האזרחיים בישראל. באמצעות תעודת זוגיות, יכולים כיום בני זוג להתחתן בישראל וגם להתגרש, בלא מעורבות של הרבנות או בתי המשפט.

Default value

Avatar

אין חובה הלכתית לרישום נישואין

רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה א:

Avatar

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה, ללא מחוייבות הלכתית.