כנס

נישואי תערובת | ראשי | מקורות

שימור הסטטוס קוו | אביעד הכהן

מקורות אחרונים באתר

Avatar

נישואין אזרחיים יחמירו את ההתבוללות | הרב שרלו

הבעיה החמורה ביותר בקידום נישואין אזרחיים היא ההכרה של מדינה יהודית בנישואי תערובת. לכן,