כנס

חלופות אזרחיות | מקורות

שיטת המסלולים

יש להוסיף בצד המסלול הדתי הקיים מסלול נוסף – מסלול אזרחי למי שחפץ בו.

בעלי העמדה: שחר ליפשיץנפתלי רוטנברג 

מקורות אחרונים באתר

Avatar

תקציר סוגיה | חלופות אזרחיות

החלופות השונות מנסות להתמודד עם שלוש בעיות מרכזיות: מסורבי הגט, מנועי החיתון והפגיעה בחופש

Avatar

נישואים אזרחיים והמיעוט הפלסטיני בישראל | שירין בטשון

הפגיעה בזכויותיהן ובמעמדן של הנשים הפלסטיניות בפרט ושל בני קבוצת המיעוט הפלסטיני בכלל, מחייבות