כנס

נישואין במדינה יהודית ודמוקרטית | מקורות

פרופ' אלון הראל על זכויות הפרט

מקורות אחרונים באתר

Avatar

סמכות בית הדין לכפות גט

תאור מקרה של מי שניסו להתגרש החוץ לארץ

Avatar

נישואין כהלכה ושותפות זוגית | הרב אליעזר מלמד

יש לשמר את הנישואין כדת משה וישראל כדרך היחידה למוסד המשפחה בישראל. לצד זאת,