להתחברות

מדינה יהודית ודמוקרטית? | מקורות

הזכות החוקתית לנישואין

לכל אדם בישראל זכות חוקתית לנישואין ולחיי משפחה. זכות זו נובעת מזכותו החוקתית של הפרט לכבוד האדם ולכן יש לראות אותה כמוגנת במלוא היקפה ע"י חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

 

הזכות לנישואין מקנה לכל אדם זכות יסודית להינשא לבחיר/ת ליבו, בהתאם לרצונו ולהשקפותיו. חירות הנישואין הינה חשובה ומרכזית בחייו של אדם ובהגדרתו העצמית.

 

בהתאם לכך, כל הגבלה על יכולתו של אדם להינשא פוגעת בזכותו החוקתית לנישואין.

 

למאמר המלא.