להתחברות

רישום נישואין | מקורות

עוד כמה מילים על נישואין | אייל גרוס

נישואין הוא מוסד חברתי-משפטי שהמדינה/חברה יצרה. היא קבעה איך להסדיר ולפתוח אותו. הוא לא קיים כדבר קדם חברתי-מדינתי-משפטי.. כמוסד אזרחי חילוני של המדינה (אפילו אם יש לו שורשים דתיים) חובה על המדינה לפתוח אותו בצורה שווה. מה זה בצורה שווה זו שאלה קשה, אבל בוודאי שאין הצדקה להפליה בין שניים מאותו מין לעומת שניים ממין שונה, ביחוד לאור העובדה שלנישואין משמעות סימלית ומאטריאלית רבה.

 

עם זאת, אני חושב שדווקא בשל כך זהו מוסד מפלה מעצם קיומו, שכן הוא משדר מסר של נחיתות למי שלא משתתף בו. דווקא בגלל המטען הרב שבא עם המילה נישואין אז כמוסד חברתי המסר הוא: אם לא השתתפת בו לא הגשמת את חייך האישים. ועל כן המוסד הזה הן ברמה הסמלית והן המאטריאלית מפלה את מי שלא רוצה או לא יכול להנשא, יחידים, ותאים משפחתיים של יותר משני אנשים..

 

השאלה איך מבטיחים שוויון לכל צורות היחסים היא מורכבת. הדרך לכך טמונה לדעתי בניתוק מירבי של הקשר בין זכויות ובין נישואין ואולי בכלל ביטול הנישואין כמוסד מדינתי (כמובן שהוא יכול להשאר כמוסד דתי או פרטי)..

 

לקריאת המאמר המלא.

מקורות אחרונים באתר

Avatar

ברית הזוגיות וחלופות נוספות לנישואין על-פי הדין הדתי בישראל | מרכז המחקר והמידע של הכנסת

במסמך נסקרות בעיות הנובעות מהחובה הקיימת בישראל להינשא לפי הדין הדתי וכן מספר חלופות