כנס

מדינה יהודית ודמוקרטית? | מקורות

סעיף 23 לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות

א. המשפחה היא היחידה הקיבוצית הטבעית והיסודית של החברה,
והיא זכאית להגנה מטעם החברה והמדינה.

 

ב. הזכות לשאת בן זוג ולכונן משפחה תהיה מוכרת לגבר ולאשה שבגיל הנישואין.

 

ג. לא ייערכו נישואין בלא הסכמתם החופשית והמלאה של בני הזוג המיועדים.

 

ד. מדינות שהן צד באמנה זו ינקטו את הצעדים המתאימים כדי להבטיח שוויון
בזכויותיהם ואחריותם של בני הזוג לעניין נישואין, במשך הנישואין ובפירוקם.
במקרה של פירוק, ייעשו סידורים כדי להבטיח לילדים את ההגנה הדרושה