להתחברות

מדינה יהודית ודמוקרטית? | מקורות

סמכות בית הדין לכפות גט

סמכות בתי הדין

אחת הסוגיות היא בעיית הסמכות של בתי הדין הרבניים בחו"ל. במקרה הנדון, שני בני הזוג נשאו בישראל, עברו משם לדרום אפריקה. בני הזוג נפרדו לפני יותר מחמש שנים, וכעת האשה בניו יורק.

למרות ניסיונות של האשה לקבל גט, הדבר לא צלח בגלל היעדר סמכות חוקית של בתי הדין הרבניים בחו"ל. הדבר מחדד את החשיבות הרבה של מעמדם החוקי של בתי הדין הרבניים בישראל, שמסוגלים לכפות גט תקף על פי ההלכה על בן זוג כאשר הדבר נדרש.

בפועל, בית הדין נכנס לפעולה רק כאשר שני בני הזוג הגיעו לישראל לצורך השתתפות בשמחה משפחתית. האשה נצלה את ההזדמנות וכפתה על הבעל דיון בבית הדין הרבני. אגב כך יש להעיר שהסכמי קדם נישואין עוצבו בחו"ל כדי לייצר מנוף כלכלי שיכפה על הבעל התדיינות בבית דין רבני במקום שהחוק אינו מחייב זאת.

למאמר המלא ראו באתר דין תורה