להתחברות

מבוא | מקורות

נשואים לרבנות – חלק א' | ברוך קרא

כתבה ראשונה מסדרה | חדשות ערוץ 10| 17 אוגוסט 2014

הרקע להסדר הנישואין הקיים בישראל והבעיות שמתעוררות במסגרתו.

 

מקורות אחרונים באתר

Avatar

אין חובה הלכתית לרישום נישואין

רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה א:

Avatar

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה, ללא מחוייבות הלכתית.