להתחברות

חלופות אזרחיות | מקורות

נישואים אזרחיים והמיעוט הפלסטיני בישראל | שירין בטשון

..השיח בנושא נישואים אזרחיים בישראל חייב לכלול גם את האוכלוסייה הפלסטינית.. הדבר הכרחי, עקב הפגיעה בזכויות הנשים בפרט ובזכויות אדם בכלל הנובעת משליטת הדינים הדתיים הרלוונטיים..

 

הקוראים לרפורמות בתחום דיני המשפחה בכל הנוגע לזכויותיהן של הנשים הפלסטיניות נאלצים להתמודד עם שיח הרב־תרבותיות ועם זכויותיו הקולקטיביות של המיעוט אל מול זכויותיהן של הנשים.. הודא רוחאנא, במאמר העוסק בפמיניזם וזהות דתית־לאומית.. מתארת את הקושי המתמיד של נשים פמיניסטיות הנמנות עם קבוצת מיעוט לבחור בין מאבק על זכויותיהן כנשים לבין המאבק הלאומי־קולקטיבי. מדובר לדבריה במלכודת, בבחירה שתמיד יֵצאו ממנה נפסדות. רוחאנא סבורה שההכרח לבחור בין שני המאבקים הוא פרי השיח הגברי ואינו מחויב המציאות. היא טוענת שיש לאפשר לנשים להשמיע את קולן ולהשפיע על תוכני הזהות הלאומית בחברה שהן חיות בה.

 

מיכאיל קרייני, במאמר העוסק ברב־תרבותיות ובקבוצת המיעוט הפלסטיני בישראל, דן בשאלה אם הענקת סמכויות דיני המשפחה לבתי הדין הדתיים מקיימת את דרישת האוטונומיה התרבותית בעבור אותה קבוצה. קרייני עונה על השאלה בשלילה ומונה שלושה גורמים עיקריים לכך: (א) הפגיעה הקשה בזכויות הנשים בבתי הדין.. (ב) היעדרו של הסדר אזרחי שיעניק לבני קבוצת המיעוט זכות יציאה מבתי הדין הדתיים; (ג) העובדה שהמיעוט הפלסטיני לא היה שותף ליצירת ההסדר הקיים, ולכן ספק אם קולו נשמע.. כן טוען קרייני שהמצב המשפטי הקיים, המעניק שליטה לדינים הדתיים בקרב המיעוט הפלסטיני בישראל, אינו מקיים את דרישת הרב־תרבותיות כפי שהתפתחה בספֵרה הבין־לאומית ובספרות המשפטית.

..

 

ההפרות שנזכרו לעיל, והפגיעה בזכויותיהן ובמעמדן של הנשים הפלסטיניות בפרט ושל בני קבוצת המיעוט הפלסטיני בכלל, מחייבות את העלאת סוגיית הנישואים האזרחיים על סדר יומה של קבוצת המיעוט, וכן את התייחסות המדינה לקבוצה זו בבואה לדון בהסדר אזרחי כזה או אחר בתחום דיני המשפחה. ההשתקה של הדיון בסוגיית הנישואים האזרחיים בקרב המיעוט הפלסטיני משמעה המשך קיומן של הפרות אלה והמשך ההפרדה בין בני ובנות העדות הדתיות השונות בקבוצת המיעוט. הדבר מונע כל אפשרות אמתית ליצירת דין אזרחי חילוני ואחיד לכל חברי הקבוצה. נוכח העלייה במספר הגירושים בחברה הפלסטינית בישראל,16 ונוכח שינויים חברתיים המתרחשים בחברה זו ובעולם הערבי בכלל,17 נראה שדיון כן ומעמיק בהנהגת הסדר אזרחי בענייני הנישואים והגירושים חיוני מתמיד. חשוב שדיון זה יובא לפתחה של הכנסת, שכן כל שינוי בחוק או הסדר חקיקתי חדש ישפיעו מניה וביה גם על זכויות המיעוט הפלסטיני במדינה.

 

להרחבה.

מקורות אחרונים באתר

Avatar

מהפכה בחופה?

הזוגות הדתיים שמסרבים להתחתן ברבנות

Avatar

השינוי כבר כאן

איך ניתן להתחתן בלי לעבור דרך הרבנות?