להתחברות

מבוא | מקורות

מעמד אישי – נישואין והתרת נישואין (מתוך אמנת גביזון-מדן, עמ' 31-39)

פרק שני

מקורות אחרונים באתר

Avatar

אין חובה הלכתית לרישום נישואין

רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה א:

Avatar

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה, ללא מחוייבות הלכתית.