להתחברות

רישום נישואין | מקורות

זוגיות ללא חופה וקידושין

מקורות אחרונים באתר

Avatar

ברית הזוגיות וחלופות נוספות לנישואין על-פי הדין הדתי בישראל | מרכז המחקר והמידע של הכנסת

במסמך נסקרות בעיות הנובעות מהחובה הקיימת בישראל להינשא לפי הדין הדתי וכן מספר חלופות