כנס

ידועים בציבור | מקורות

הפן הלא ליברלי של הידועים בציבור בישראל

מקורות אחרונים באתר

Avatar

נישואין כהלכה ושותפות זוגית | הרב אליעזר מלמד

יש לשמר את הנישואין כדת משה וישראל כדרך היחידה למוסד המשפחה בישראל. לצד זאת,