להתחברות

ידועים בציבור | מקורות

היחס בין מוסד "הידועה בציבור" לבין מוסד המשפחה | מנשה שאוה

קטעים ממאמר באתר "דעת":

כלום לא טושטשו התחומין – לאור החקיקה והפסיקה המקומית בסוגיית הידועה והידוע בציבור – בין מוסד הנישואין לבין מוסד "הידועה בציבור"? 

 

כמו שראינו, היכה מוסד "הידועה בציבור" שורשים עמוקים בחקיקה המקומית במישורים של דינים שונים, וזכה לפרשנות מרחיבה על ידי בית המשפט העליון, אשר החיל את חוקי הידועה בציבור – בהיעדר הוראה מפורשת הקובעת אחרת.. לא רק על איש ואשה פנויים, אלא גם כאשר שניהם או אחד מהם נשואים באותו זמן כדין לאחרים..

 

עם זאת, יהיה זה מופרז לומר, כי בכל התחומים ובכל השטחים שווה כיום מעמדה של "הידועה בציבור כאשתו" למעמדה של אשה נשואה כדין; ועל כן קשה לומר, שטושטשו התחומין בין מוסד הנישואין לבין מוסד הידועה בציבור. עדיין קיימת מערכת דינים נרחבת, אשר חלה רק על בני זוג נשואים ואינה חלה על בני-זוג הידועים בציבור..

 

אין דעתנו נוחה מן ההכרה במוסד זה של הידועה בציבור על הזכויות וההטבות הכרוכות בו, כאשר בני הזוג, או אחד מהם, נשואים כדין באותה עת לאחרים; ובייחוד כאשר הידועה בציבור היא אשת-איש, דבר שיש בו משום פגיעה קשה באחד האיסורים החמורים ביותר של ההלכה – חיי אישות של אשת איש מחוץ לנישואין. וזאת בעיקר מן הנימוקים הבאים: 

 

(1) הכרה זו יש בה כדי לפגוע בטהרת חיי המשפחה וביציבותה, ועלולה לשמש גורם מעודד למעשי בגידה וניאוף. היא עלולה לגרום לממזרות)..  ובכלל, חקיקה זו עלולה להעמיד בספק את עצם היווצרות המשפחה, כתא הראשוני של החברה..

 

(2) ההכרה במוסד של "הידועה בציבור" בצורתו הנ"ל עלולה לפגוע קשות הן באשה הנשואה כדין והן בילדי בני-הזוג.. 

 

המחוקק מעניק לידועה בציבור, אשר אולי באשמתה ובעידודה נהרסה משפחה שלימה, זכויות כספיות וחומריות שונות במישורים של דינים שונים. התתואר פגיעה חמורה מזו באשת נעוריו של אותו אדם, שלפתע ללא דין וללא דיין החליט לעזוב אותה, להפקירה ולהכריחה בדרך זו להתגרש ממנו?..

 

קרע במשפחה בעטיה של הליכתו של בעל ואב לילדים ל"ידועה בציבור" שלו, או של אשה ואם לילדים ל"ידוע בציבור" שלה עלול לפגוע קשות בילדים..

 

(3)  ההכרה במוסד של "הידועה בציבור" בצורתו הנ"ל אינה מתיישבת, עם כל הכבוד, עם משטר הנישואין המונוגאמיים בישראל, המהווה – לפי השקפת העולם התרבותי – יסוד לחברה בריאה ומתקדמת.. 

 

נוצר מצב מוזר: נשוי או נשואה, אשר רק עורכים טכס נישואין שניים, אפילו לא חיים כלל בפועל עם בן-הזוג החדש, עוברים עבירה פלילית, שהיא בגדר פשע, וצפויים למאסר חמש שנות מאסר, ואילו אם אותו נשוי או אותה נשואה אינם עורכים טכס נישואין שניים, אך חיים בפועל "חיי משפחה במשק בית משותף" עם "בן-הזוג החדש", לא רק שאינם עוברים כל עבירה, אלא שהמחוקק מעניק להם (או לאחד מהם) באמצעות חוקי הידועה בציבור "פרס", המתבטא בשורה של זכויות והטבות במישורים של דינים שונים.. 

 

לקריאת המאמר המלא באתר "דעת".

מקורות אחרונים באתר