Login

Opening | מקורות

די לנישואים | מירב מיכאלי

..החברה והמדינה המודרניות ממשיכות להעניק הטבות כלכליות, מעמד חוקי וגישה לילדים על בסיס נישואים, סידור חשוך שהומצא לפני עידנים, כשלנשים לא היה מעמד עצמאי לפני החוק, .. ולא היתה להן זכות לבחור אם להינשא, למי להינשא והאם בכלל ללדת ילדים. סידור מימים שבהם נשים היו סחורה לכל דבר, שנרכשה על ידי גברים כדי לוודא שיהיה להם רחם שייצר ילדים שהם בוודאות שלהם.

.כיום – אין כל הצדקה להמשיך את הסידור הזה והוא היה צריך להתבטל מאליו..

המדינה צריכה לבטל לחלוטין את מוסד הנישואים ולהציע תחתיו כמה דגמים של הסכמים – להולדת ילדים/ות, לגידול משותף של ילדות/ים, לניהול משותף של משק בית ואם מישהו/י רוצה – גם לבלעדיות מינית. ההסכמים יהיו דגם לא מחייב, אפשר להשתמש בהם ואפשר לכתוב חוזה פרטי. הסכמים הקשורים לילדים יחייבו אישור בית משפט, וכולם יכללו את הצדדים הכלכליים להתקשרות ואת ההסדרים למקרה של פרידה או פירוק השותפות. ההסכמים גם יהיו בנויים באופן שמכיר בייחודיות של קשר זוגי, אלא ש”קשר זוגי” לא יהיה עוד אופציה אחת ויחידה, המובנית על תפקידים מגדריים, אלא מגוון סוגים של קשרים במגוון סוגי תפקידים.

 למאמר המלא באתר “הארץ”.

להרצאה של מיכאלי בכינוס TEDx 

 

 

Default value

Avatar

אין חובה הלכתית לרישום נישואין

רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה א:

Avatar

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה, ללא מחוייבות הלכתית.