כנס

חלופות אזרחיות | מקורות

עמדת רות גביזון

מקורות אחרונים

Avatar

תקציר סוגיה | חלופות אזרחיות

החלופות השונות מנסות להתמודד עם שלוש בעיות מרכזיות: מסורבי הגט, מנועי החיתון והפגיעה בחופש

Avatar

נישואים אזרחיים והמיעוט הפלסטיני בישראל | שירין בטשון

הפגיעה בזכויותיהן ובמעמדן של הנשים הפלסטיניות בפרט ושל בני קבוצת המיעוט הפלסטיני בכלל, מחייבות