להתחברות

חלופות אזרחיות | מקורות

ברית זוגיות? בטלו את "הידועה בציבור" | הרב ישראל רוזן

מאמר דעה • 19 פברואר 2009

"מעמד 'הידועה בציבור', המוכר כיום בחוק ובפסיקה, הוא אות קלון מחפיר מנקודת מבטה של המדינה היהודית ושל אורח החיים המסורת". הרב ישראל רוזן מוכן לקבל את "ברית הזוגיות", תמורת ביטול בחוק של "מעמד הידועה בציבור"

 

'ברית הזוגיות' עולה שוב על הפרק ובמלוא חריפותה.. 

 

ואני הקטן עומד וצווח כי ראוי לדון בדבר בכובד ראש; לא מנקודת מבט של כניעה ללחצי ה'חילונים המופקרים' והליברלים מתנגדי ה'מדינה היהודית' או התפשרות עמם, אלא מתוך כניעה למציאות ולעובדות שבשטח ובעיקר – בשל סיכוי אחרון (?) להרוויח משהו חשוב ונכבד. והמשהו החשוב הזה הוא סיכוי סביר לבטל את 'מוסד הידועה בציבור כפי שהוא קיים כיום בחוק ובפסיקה. ואסביר את דבריי: 

 

ההצעה המונחת על השולחן היא לקיים שני 'ספרי משפחה' בישראל: הראשון הוא מוסד הנישואין, שהם אקט דתי בלבד (כולל דתות אחרות). השני, האלטרנטיבי, הוא רישום תא משפחתי לא-דתי שיקרא זוגיות. ולא עוד! לא תהיה מדרגה משפטית נוספת מעבר לנישואין ולזוגיות..

 

מעמד הידועה בציבור, המוכר כיום בחוק ובפסיקה, הוא אות קלון מחפיר מנקודת מבטה של המדינה היהודית ושל אורח החיים המסורתי. אשת-איש נשואה יכולה להיות ידועה בציבור לגבר אחר. גבר נשוי לפלונית יכול 'להחזיק' ידועה בציבור אלמונית. יתר על כן, החוק או הפסיקה מכירים גם בהתקשרות חד-מינית כתא משפחתי לענייני ממון ועוד, וכדי בזיון וקצף.

 

מצג זה טופח על פניהם של כל הדואגים ל'צביון המדינה היהודית' ומתנגדים ל'ברית הזוגיות' מכח סיסמא זו. ולא היטו אזנם ולא שמו על לב כי ההצעה המסתובבת כיום ע"י עו"ד רותם (ישראל ביתנו – ליברמן), ובעבר ע"י ניסן סלומינסקי (המפד"ל) התנתה במפורש את ה'זוגיות' בביטול ההכרה המשפטית במעמד ה'ידועה בציבור' ובחד-מיניות.

 

 אני מודע היטב לחשש שמא יטלו מן ההצעה את ההיתר וידחו את האיסור; יקבלו את ה'זוגיות' ולא יבטלו את ה'ידועה'. אבל דומני כי נקודת הזמן הנוכחית היא שעת כושר לתקן ולהשיל מן המדינה את החרפה הקיימת כיום בתחום הכרה ה'משפחתית', והוי שוקל שכר כנגד הפסד, והוי מחשב מה רע ומה רע יותר..

 

לקריאת המאמר המלא באתר ynet.

מקורות אחרונים באתר

Avatar

מהפכה בחופה?

הזוגות הדתיים שמסרבים להתחתן ברבנות