להתחברות

פתיחה

הרקע למונופול הדתי בענייני המעמד האישי בישראל

מי שהתחתן בנישואין דתיים – יהיה חייב להתגרש בגירושין דתיים . גירושין כאלו חיוניים כדי למנוע היווצרות בעיות ממזרות ורשימות יוחסין

אלמוג בהר

גם מי שהתחתן בנישואין  דתיים  יוכלול להתגרש גם בגירושין אזרחיים. לגירושים אלו יהיה תוקף לכל ענין  למעט הזכות להתחתן בשנית וזאת כדי למנוע היווצרות של מצב של ממזרות ורשימות יוחסין .

חוק ברית הזוגיות לחסרי דת

מי שהתחתן בנישואין דתיים יוכל להתגרש גם בגירושין אזרחיים ויותר לו גם להתחתן בשנית אף ללא גט .

סיכום 

הדיון טרם החל.