כנס

עמוד חכם

עורך

סוגיות בהשתתפות עורך

מבוא

העמדות העיקריות לגבי דרך הנישואין והגירושין של אזרחי ישראל.

מדינה יהודית ודמוקרטית?

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בנושא הנישואין?

ידועים בציבור

מה צריך להיות מעמדם המשפטי של הידועים בציבור?

חלופות אזרחיות

מהי החלופה האזרחית העדיפה?

פילוג העם

האם הנהגת נישואין אזרחיים תוביל לפילוג העם?