להתחברות

עמוד חכם

עורך

סוגיות בהשתתפות עורך

דרך הנישואין בישראל ?

העמדות העיקריות לגבי דרך הנישואין והגירושין של אזרחי ישראל.

ידועים בציבור

מה צריך להיות מעמדם המשפטי של הידועים בציבור?

פילוג העם?

האם שינוי עלול להוביל לפילוג העם?

מדינה יהודית ודמוקרטית?

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בנושא הנישואין?

רישום נישואין

האם ראוי לחייב רישום נישואין ע"י המדינה?

חלופות אזרחיות

מהי החלופה האזרחית העדיפה?