להתחברות

עמוד חכם

אביה ריש

ביוגרפיה...

סוגיות בהשתתפות אביה ריש

דרך הנישואין בישראל ?

העמדות העיקריות לגבי דרך הנישואין והגירושין של אזרחי ישראל.

ידועים בציבור

מה צריך להיות מעמדם המשפטי של הידועים בציבור?

מדינה יהודית ודמוקרטית?

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בנושא הנישואין?

רישום נישואין

האם ראוי לחייב רישום נישואין ע"י המדינה?

חלופות אזרחיות

מהי החלופה האזרחית העדיפה?

נישואי תערובת | ראשי

הרכיבים השונים של שאלת נישואי התערובת

מפת האתר

סוגיות מציל"ה בנושא נישואין וגירושין