להתחברות

עמוד חכם

אביה ריש

ביוגרפיה...

סוגיות בהשתתפות אביה ריש

מבוא

העמדות העיקריות לגבי דרך הנישואין והגירושין של אזרחי ישראל.

מדינה יהודית ודמוקרטית?

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בנושא הנישואין?

רישום נישואין

האם ראוי לחייב רישום נישואין ע"י המדינה?

ידועים בציבור

מה צריך להיות מעמדם המשפטי של הידועים בציבור?

חלופות אזרחיות

מהי החלופה האזרחית העדיפה?

נישואי תערובת | ראשי

הרכיבים השונים של שאלת נישואי התערובת

תוכן הסוגיות

קישורים לכל סוגיות מצילה