להתחברות

עמוד חכם

פרופ' רות גביזון

רות גביזון היא כלת פרס ישראל לשנת ה'תשע"א בתחום המשפטים , פרופסור אמריטוס למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, ממיסדי האגודה לזכויות האזרח ונשיאתה לשעבר, מייסדת ונשיאת מרכז מציל"ה.. גביזון מחשובי החוקרים בתחומי המשפט והחברה ומחלוצי המאבק למען זכויות האזרח בישראל. מחקריה עוסקים בסוגיות רבות שהמשפט משיק בהן לתחומים אחרים כגון מוסר; דת; פוליטיקה וחברה, והיא מרבה להתעמק בסוגיית המדינה היהודית והדמוקרטית. גביזון נמנית עם החוקרים והמורים הבולטים, המקוריים והמשפיעים בתחום המשפט בישראל

סוגיות בהשתתפות פרופ' רות גביזון

מבוא

העמדות העיקריות לגבי דרך הנישואין והגירושין של אזרחי ישראל.

רישום נישואין

האם ראוי לחייב רישום נישואין ע"י המדינה?

חלופות אזרחיות

מהי החלופה האזרחית העדיפה?

פילוג העם

האם הנהגת נישואין אזרחיים תוביל לפילוג העם?