להתחברות

עמוד חכם

פרופ' אביעד הכהן

דיקאן מכללת שערי משפט; עמית מכון ון ליר בירושלים; עוסק בחקר סוגיות דת ומדינה ומייצג עותרים בבית המשפט הגבוה לצדק בסוגיות אלה.

סוגיות בהשתתפות פרופ' אביעד הכהן

פילוג העם?

האם שינוי עלול להוביל לפילוג העם?