להתחברות

עמוד חכם

איילת ברג-ורמן

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל

סוגיות בהשתתפות איילת ברג-ורמן

ידועים בציבור

מה צריך להיות מעמדם המשפטי של הידועים בציבור?

מדינה יהודית ודמוקרטית?

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בנושא הנישואין?

חלופות אזרחיות

מהי החלופה האזרחית העדיפה?