להתחברות

עמוד חכם

פרופ' שחר ליפשיץ

דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. הוא גם עומד (יחד עם פרופ' ידידיה שטרן) בראש פרויקט זכויות האדם והיהדות במכון הישראלי לדמוקרטיה; בכתיבתו בדיני משפחה הוא עוסק הן בדיני משפחה אזרחיים והן בהסדרה ההלכתית של התחום. הוא ניסח את הצעת החוק בנושא ברית הזוגיות במסגרת פרויקט "חוקה בהסכמה" של המכון הישראלי לדמוקרטיה. פרופ' ליפשיץ פרסם עד כה עשרות מאמרים, ו 2 ספרים: הראשון, "הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני משפחה", והשני, "ברית זוגיות", ספרו השלישי: "הסדרה אזרחית של יחסים זוגיים", יתפרסם בקרוב.

סוגיות בהשתתפות פרופ' שחר ליפשיץ

ידועים בציבור

מה צריך להיות מעמדם המשפטי של הידועים בציבור?

חלופות אזרחיות

מהי החלופה האזרחית העדיפה?