להתחברות

ידועים בציבור | עמוד דיון

דיוני בית מדרש זה סגורים למשתתפיו בלבד.
אם ברשותך שם משתמש וסיסמא-
אנא הכנס בצד שמאלי העליון של האתר.

אם טרם נרשמת, ניתן לפנות לראש בית המדרש
ולבקש להצטרף לבית המדרש
sugia.net@gmail.com

תוכן עניינים

המצב העכשווי

לקריאה

הבעייתיות במצב הקיים

לקריאה

האם יש לחייב רישום של ידועים בציבור

לקריאה

האם יש צורך להגביל את תחולת ההגדרה של הידועים בציבור?

לקריאה

פתח לדיון עתידי – מה צריך להיות מעמד הידועים בציבור לכשיונהגו נישואין אזרחיים?

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
פרופ' שחר ליפשיץ
26.01.2015 22:06
במצב הנוכחי (ועד להסדרת מרשם הזוגיות) ההכרה הרחבה במוסד הידועים בציבור הינה הכרחית, אך יש לצמצם משמעותית את ההכרה במי שנשוי לאחר כידוע בציבור.

פרשנותו המרחיבה של בית המשפט למוסד הידועים בציבור מספקת פתרון הכרחי לזוגות שנפגעים מתחולתו הבלעדית של הדין הדתי בענייני הנישואין והגירושין: מסורבי הגט, מנועי החיתון ומי שאינם מעוניינים בנישואין דתיים.

לצד זאת, יש להימנע מהכרה במי שנשוי לאחר כידוע בציבור, למעט מקרים חריגים בהם הגירושים הדתיים מונעים מבן הזוג את האפשרות להתגרש ואילו מדיניות אזרחית ראויה הייתה תומכת בכך. שכן, ההנחה היא שכאשר אחד מבני הזוג נחוש להתגרש, אין לאפשר לבן/ בת זוגו למנוע את הגירושים.

להרחבה.

user profile image
פרופ' שחר ליפשיץ
29.07.2015 14:24

הנהגת נישואין אזרחיים תאפשר להבחין בין בני זוג שמבקשים להחיל על עצמם את דיני הזוגיות (והמחויבויות הגלומות בהם), לבין בני זוג שמעדיפים לחיות באופן לא ממוסד או בלא מחויבות משפטית.

במציאות כזו, יש להימנע מהטלת מחויבות משפטית על בני זוג שלא יבחרו באחת מהחלופות לנישואין. כלומר, לא יהיה עוד מקום להכרה נפרדת ב"ידועים בציבור".

להרחבה (ראו בעמ' 376).

user profile image
איילת ברג-ורמן
25.01.2015 22:18

המציאות הקיימת פוגעת בערכו החברתי של מוסד הנישואין. עצם ההכרה כידועים בציבור גם כאשר אחד מבני הזוג (או שניהם) נשוי לאחר, מערערת על המחויבות והיציבות של התא המשפחתי.

לצפייה

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש