להתחברות

פטרנליזם מערבי | עמוד דיון

תקציר

פטרנליזם מערבי

האם תתכן כפיה ליברלית על תרבויות עולם שלישי?

סיכום ביניים

הדיון