להתחברות

רישום נישואין | עמוד דיון

דיוני בית מדרש זה סגורים למשתתפיו בלבד.
אם ברשותך שם משתמש וסיסמא-
אנא הכנס בצד שמאלי העליון של האתר.

אם טרם נרשמת, ניתן לפנות לראש בית המדרש
ולבקש להצטרף לבית המדרש
sugia.net@gmail.com

תוכן עניינים

האם יש בכלל צורך ברישום נישואין?

לקריאה

המציאות החברתית-תרבותית החדשה והשלכותיה

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
אביה ריש
17.11.2015 20:06

זה לא נכון שאין חובה. הרמב"ם בסה"כ אומר שלפני מתן תורה זה לא היה (ובצדק). ברור שמאז שניתנה תורה יש חובה כזו. https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA11

user profile image
עמית פליס
3.06.2015 20:50

אם אין שיתוף ברכוש או חוזה מחיב מה הבעיה לפרק את הקשר הזויגי? אם יש שיתוף ברכוש לפי חוזה מישפטי אז הפירוק יעשה לפי החוזה. אין קיצבאות ללא מעורבות מדינה ואין ירושה לבני\ות זוג ללא נישואים או צוואות.

 

user profile image
עמית פליס
3.06.2015 20:36
כל חוזה בין השותפים לקשר הזויגי ירשם ע"י המדינה על כל הכרוך בו(למשל חובת הבלעדיות הכרוכה בנישואים) .
כמו הרבה חוזים אזרחיים אחרים והפרתו תהיה כרוכה בעונש.
לעומת זאת יבוטל חוק ה"ידועים בציבור", כי לדעתי אין לכפות שותפות בנכסים ללא חתימת חוזה.

 

user profile image
פרופ' רות גביזון
26.05.2015 23:24

ההסדרה המשפטית הקיימת היא ממילא די מינמליסטית. לונדון באמת ממליץ לבטל את הרישום לחלוטין.  אבל גם כיום מי שאינו רוצה אינו נישא.  מדוע לא לאפשר להינשא?  ביטול הרישום הוא בעצם אמירה כללית שרוב בני האדם אינם רוצים להינשא. זה אינו המצב. חלק ניכר ממי שמתגרשים נישאים מחדש.

user profile image
ד"ר דפנה הקר
8.04.2015 23:50

אחד מתפקידיו של המשפט הוא ליצור תיאום ציפיות בין צדדים, כמו בין בני זוג. ללא רישום מוסדר נוצר מצב כאוטי שבו לא ברורות הזכויות והחובות ההדדיים ודרכי פירוק הקשר.

לצפייה

user profile image
עורך
9.04.2015 1:01

כיצד יוגדרו מערכות הזכויות והחובות בין הצדדים? אם כוונתך שהם יוכרו כ"ידועים בציבור , הרי שלכאורה, הקניית זכויות לידועים בציבור, לא עולה בקנה אחד עם הרעיון שהמדינה לא מתערבת בכלל בנעשה בין בני זוג. האם לשיטתך יש להרחיב את ההכרה של המדינה בזוגיות מסוגים שונים?

user profile image
עורך
9.04.2015 0:57

מהי החלופה להסדרת מערכת היחסים? כיצד מפרקים את הזוגיות, מי יורש, מי זכאי לקצבת אלמן וכו'?

user profile image
ד"ר דפנה הקר
9.04.2015 0:47

לאור הבלבול שמאפיין את דור -Y יש חשיבות יתרה להסדרה המשפטית של הזוגיות.

תפקידו של המשפט לסייע לבני הזוג לתאם את ציפיותיהם ביחס לזוגיות ולקיים דיאלוג על המחויבות ביניהם.

לצפייה(מדקה 1:36:41).

user profile image
פנחס שיפמן
9.04.2015 0:44

אין במחקרו של פרופ' עוז אלמוג  ראיה לדברי לונדון. אדרבא, טובת החברה כולה היא להתמודד עם הנטייה הבעייתית של דור הY שכן יש צורך חברתי גדול ביציבות התא המשפחתי.

user profile image
עורך
9.04.2015 0:40

לכאורה מחקרו של עוז אלמוג מחזק את עמדת ירון לונדון, שכן התרבות העכשווית איננה חפצה עוד בקיבוע מצב הזוגיות.

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש