להתחברות

ניסיון

עזרה כללית

טקסטהרמב"ם על מעורבות הממסד בנישואין

רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה א קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה, כיון…

המשך
הרמב"ם על נישואין כאקט ציבורי

פומביות הנישואין – רמב"ם הלכות אישות פרק י  וצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם הנישואין ..ואם יהיה שם יין ..מברך על היין תחלה ומסדר את כולן על הכוס ונמצא…

המשך
"וכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻות" : הגירושין – פתרון או בעיה? – הרב רונן נויברט

בפרשת כי תצא מופיעה האופציה הטראגית לסיום קשר הנישואין ע"י מתן גט כריתות. חז"ל ראו את הגירושין כאסון וכך דרשו בסוף מסכת גיטין (דף צ:): "כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו…

המשך

מקורות קלאסיים

מקורות עכשוויים

מקורות אקדמיים

עיתונות

מידע ונתונים