להתחברות

מבוא | מקורות

א. מקורות יהודיים (1)

הרמב"ם: בעד נישואין פרטיים?

האם לפי הרמב"ם אין צורך ברישום נישואין ציבורי ?
המשך

ב. מקורות עכשוויים (2)

עמדת רות גביזון

דיון בלונדון וקירשנבאום
המשך

תעודת זוגיות | עו"ד אירית רוזנבלום

תעודת הזוגיות היא רעיון שהגתה עו"ד אירית רוזנבלום במטרה לפתור את סוגיית הנישואין האזרחיים בישראל. באמצעות תעודת זוגיות, יכולים כיום בני זוג להתחתן בישראל וגם להתגרש, בלא מעורבות של הרבנות או בתי המשפט.
המשך

ג. מקורות קלאסיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ד. מקורות אקדמיים (3)

נייר עמדה מציל"ה

היבטים משפטיים חברתיים והיסטוריים (21-23)
המשך

פתרון ברית הזוגיות

ברית הזוגיות כפתרון למצוקות הנישואים והגירושים בישראל
המשך

דויד בן גוריון

יחסו של דויד בן גוריון לנישואין אזרחיים
המשך

ה. מקורות משפטיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ו. עיתונות (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ז. מידע ונתונים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ח. הומור (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ט. מאגרי מידע (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו