להתחברות

דרך הנישואין בישראל ? | מקורות

א. מקורות יהודיים (5)

אין חובה הלכתית לרישום נישואין

רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה א:
המשך

נגד נישואים אזרחיים | הרב דוד סתיו

הנישואין הדתיים בישראל הם בעייתיים, אך הכרחיים כדי למנוע התבוללות המונית בישראל.
המשך

נישואין כהלכה ושותפות זוגית | הרב אליעזר מלמד

יש לשמר את הנישואין כדת משה וישראל כדרך היחידה למוסד המשפחה בישראל. לצד זאת, יש לאפשר למי שאינם מעוניינים בנישואין הדתיים לחתום על הסכם פרטי לשותפות זוגית, אשר יזכה אותם בכל הזכויות הנגזרות מחיים משותפים.
המשך

ב. מקורות עכשוויים (3)

די לנישואים | מירב מיכאלי

החברה צריכה לבטל לחלוטין את מוסד הנישואים המנציח ומקבע את אי השיוויון בין המינים ולהציע תחתיו מספר דגמים של הסכמים זוגיים.
המשך

מעורבות המדינה והמסגרת האזרחית | שיפמן

שיטת המסלולים יוצרת מלכודת בחלוקתה השקרית כאילו נישואין אזרחיים סותרים את ההלכה הדתית.
המשך

ג. מקורות קלאסיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ד. מקורות אקדמיים (5)

אמנת גביזון מדן

הצעה להסכם מסגרת חדש בין פלגי הציבור היהודי
המשך

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה, ללא מחוייבות הלכתית.
המשך

העניין הציבורי לקדם קשרים זוגיים בעלי מחויבות גבוהה | שחר ליפשיץ

ניתן להצדיק העדפה משפטית של הנישואים לשם קידום ערכים ואינטרסים ציבוריים.
המשך

ה. מקורות משפטיים (3)

עמדת השופט רובינשטיין בבע"מ 9607/03 פלוני ופלונית נ' פלונית

בפסק הדין קובע בית המשפט העליון שנישואי תערובת של אזרחי ישראל בחו"ל תקפים לצורך חוק הירושה. עם זאת הוא נמנע מהכרעה בשאלת תוקפם של הנישואין. השופט רובינשטיין מסכים לתוצאה אך מציג את דעתו השלילית על נישואי התערובת. השופט רובינשטיין מצטרף…
המשך

למה נישואים? | מרתה פיינמן

הנישואים אינה רלוונטים עוד להסדרת המשפחה כיום. יש לזנוח את ההכרה הציבורית בהם ולפעול להסדרה משפטית של הקשר שבין הורים לצאצאיהם.
המשך

מה למשפט ולמשפחה? | איילת בלכר – פריגת

למשפט תפקיד כפול בכל הנוגע למשפחה - הראשון, פתרון סכסוכים בעת הצורך. השני, עיצוב כללי התנהגות מקובלים ליחסים המשפחתיים, אשר יתרמו לביסוס היחסים, ליציבותם ולכידותם.
המשך

ו. עיתונות (4)

נשואים לרבנות – חלק א' | ברוך קרא

הרקע להסדר הנישואין הקיים בישראל ואת בעיות שמתעוררות במסגרתו.
המשך

נשואים לרבנות – המורדים | ברוך קרא

זוגות רבים בוחרים להינשא באופן אזרחי או לחיות כידועים בציבור, למרות שעומדת להם האפשרות להינשא ברבנות.
המשך

הליך אזרחי יוביל לחורבן?

החשש מממזרות ומהתבוללות בעקבות הנהגת נישואין אזרחיים בישראל.
המשך

ז. מידע ונתונים (4)

דור הY והזוגיות החדשה

| עוז אלמוג ותמר אלמוג
המשך

ברית הזוגיות וחלופות נוספות לנישואין על-פי הדין הדתי בישראל | מרכז המחקר והמידע של הכנסת

במסמך נסקרות בעיות הנובעות מהחובה הקיימת בישראל להינשא לפי הדין הדתי וכן מספר חלופות המשמשות זוגות אשר אינם יכולים או אינם מעוניינים להינשא באופן זה.
המשך

משפחות בישראל | הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ריכוז נתונים אודות משפחות בישראל נכון לשנת 2015
המשך

סקר תמיכה בתעודת זוגיות

63% מהציבור בישראל סבור שהתעודה מציעה פתרון אזרחי מצוין לנישואין בישראל.
המשך

ח. הומור (1)

לואי סי-קיי משפחה בלתי צפויה

לואי סי-קי בהופעת סטנד אפ
המשך

ט. מאגרי מידע (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו