להתחברות

חלופות אזרחיות | מקורות

א. מקורות יהודיים (5)

אין חובה הלכתית לרישום נישואין

רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה א:
המשך

ברית זוגיות? בטלו את "הידועה בציבור" | הרב ישראל רוזן

"מעמד 'הידועה בציבור', המוכר כיום בחוק ובפסיקה, הוא אות קלון מחפיר מנקודת מבטה של המדינה היהודית ושל אורח החיים המסורת".
המשך

נגד נישואים אזרחיים | הרב דוד סתיו

הנישואין הדתיים בישראל הם בעייתיים, אך הכרחיים כדי למנוע התבוללות המונית בישראל.
המשך

ברית הזוגיות לכתחילה | הרב יובל שרלו

אני תומך מלכתחילה, ולא רק כאמצעי כניעה, במציאת הסכמת ביניים שתותיר את מסלול הנישואין כדת משה וישראל כדרך העיקרית והבסיסית, אך תפתור את בעיית הזוגות הרבים המבקשים להינשא ואינם יכולים.
המשך

נישואין כהלכה ושותפות זוגית | הרב אליעזר מלמד

יש לשמר את הנישואין כדת משה וישראל כדרך היחידה למוסד המשפחה בישראל. לצד זאת, יש לאפשר למי שאינם מעוניינים בנישואין הדתיים לחתום על הסכם פרטי לשותפות זוגית, אשר יזכה אותם בכל הזכויות הנגזרות מחיים משותפים.
המשך

ב. מקורות עכשוויים (3)

נישואים אזרחיים והמיעוט הפלסטיני בישראל | שירין בטשון

הפגיעה בזכויותיהן ובמעמדן של הנשים הפלסטיניות בפרט ושל בני קבוצת המיעוט הפלסטיני בכלל, מחייבות את העלאת סוגיית הנישואים האזרחיים על סדר יומה של קבוצת המיעוט, וכן את התייחסות המדינה לקבוצה זו בבואה לדון בהסדר אזרחי כזה או אחר בתחום דיני…
המשך

ג. מקורות קלאסיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ד. מקורות אקדמיים (5)

אמנת גביזון מדן

הצעה להסכם מסגרת חדש בין פלגי הציבור היהודי
המשך

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה, ללא מחוייבות הלכתית.
המשך

העניין הציבורי לקדם קשרים זוגיים בעלי מחויבות גבוהה | שחר ליפשיץ

ניתן להצדיק העדפה משפטית של הנישואים לשם קידום ערכים ואינטרסים ציבוריים.
המשך

ה. מקורות משפטיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ו. עיתונות (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ז. מידע ונתונים (3)

דור הY והזוגיות החדשה

| עוז אלמוג ותמר אלמוג
המשך

ברית הזוגיות וחלופות נוספות לנישואין על-פי הדין הדתי בישראל | מרכז המחקר והמידע של הכנסת

במסמך נסקרות בעיות הנובעות מהחובה הקיימת בישראל להינשא לפי הדין הדתי וכן מספר חלופות המשמשות זוגות אשר אינם יכולים או אינם מעוניינים להינשא באופן זה.
המשך

סקר תמיכה בתעודת זוגיות

63% מהציבור בישראל סבור שהתעודה מציעה פתרון אזרחי מצוין לנישואין בישראל.
המשך

ח. הומור (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ט. מאגרי מידע (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו