להתחברות

חלופות אזרחיות | מקורות

ב. מקורות עכשוויים (8)

תקציר סוגיה | חלופות אזרחיות

החלופות השונות מנסות להתמודד עם שלוש בעיות מרכזיות: מסורבי הגט, מנועי החיתון והפגיעה בחופש הדת.
המשך

עמדת רות גביזון

דיון בלונדון וקירשנבאום
המשך

תעודת זוגיות | עו"ד אירית רוזנבלום

תעודת הזוגיות היא רעיון שהגתה עו"ד אירית רוזנבלום במטרה לפתור את סוגיית הנישואין האזרחיים בישראל. באמצעות תעודת זוגיות, יכולים כיום בני זוג להתחתן בישראל וגם להתגרש, בלא מעורבות של הרבנות או בתי המשפט.
המשך

ג. מקורות קלאסיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ד. מקורות אקדמיים (1)

ו. עיתונות (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ז. מידע ונתונים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ח. הומור (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ט. מאגרי מידע (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו