להתחברות

מדינה יהודית ודמוקרטית? | מקורות

א. מקורות יהודיים (5)

נגד נישואים אזרחיים | הרב דוד סתיו

הנישואין הדתיים בישראל הם בעייתיים, אך הכרחיים כדי למנוע התבוללות המונית בישראל.
המשך

ברית הזוגיות לכתחילה | הרב יובל שרלו

אני תומך מלכתחילה, ולא רק כאמצעי כניעה, במציאת הסכמת ביניים שתותיר את מסלול הנישואין כדת משה וישראל כדרך העיקרית והבסיסית, אך תפתור את בעיית הזוגות הרבים המבקשים להינשא ואינם יכולים.
המשך

נישואין כהלכה ושותפות זוגית | הרב אליעזר מלמד

יש לשמר את הנישואין כדת משה וישראל כדרך היחידה למוסד המשפחה בישראל. לצד זאת, יש לאפשר למי שאינם מעוניינים בנישואין הדתיים לחתום על הסכם פרטי לשותפות זוגית, אשר יזכה אותם בכל הזכויות הנגזרות מחיים משותפים.
המשך

סמכות בית הדין לכפות גט

תאור מקרה של מי שניסו להתגרש החוץ לארץ
המשך

ב. מקורות עכשוויים (4)

הזכות החוקתית לנישואין | אהרון ברק

דין המונע מאדם ליצור קשר זוגיות עם מי שיחפוץ בו פוגע בזכותו החוקתית לכבוד האדם.
המשך

כפיה או מדינה יהודית?

ירון לונדון מול הרב סתיו
המשך

ג. מקורות קלאסיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ד. מקורות אקדמיים (5)

אמנת גביזון מדן

הצעה להסכם מסגרת חדש בין פלגי הציבור היהודי
המשך

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה, ללא מחוייבות הלכתית.
המשך

העניין הציבורי לקדם קשרים זוגיים בעלי מחויבות גבוהה | שחר ליפשיץ

ניתן להצדיק העדפה משפטית של הנישואים לשם קידום ערכים ואינטרסים ציבוריים.
המשך

ו. עיתונות (4)

נשואים לרבנות – חלק א' | ברוך קרא

הרקע להסדר הנישואין הקיים בישראל ואת בעיות שמתעוררות במסגרתו.
המשך

נשואים לרבנות – המורדים | ברוך קרא

זוגות רבים בוחרים להינשא באופן אזרחי או לחיות כידועים בציבור, למרות שעומדת להם האפשרות להינשא ברבנות.
המשך

הליך אזרחי יוביל לחורבן?

החשש מממזרות ומהתבוללות בעקבות הנהגת נישואין אזרחיים בישראל.
המשך

ז. מידע ונתונים (2)

דור הY והזוגיות החדשה

| עוז אלמוג ותמר אלמוג
המשך

ברית הזוגיות וחלופות נוספות לנישואין על-פי הדין הדתי בישראל | מרכז המחקר והמידע של הכנסת

במסמך נסקרות בעיות הנובעות מהחובה הקיימת בישראל להינשא לפי הדין הדתי וכן מספר חלופות המשמשות זוגות אשר אינם יכולים או אינם מעוניינים להינשא באופן זה.
המשך

ח. הומור (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ט. מאגרי מידע (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו