להתחברות

כיצד מתגרשין | מקורות

א. מקורות יהודיים (1)

סמכות בית הדין לכפות גט

תאור מקרה של מי שניסו להתגרש החוץ לארץ
המשך

ג. מקורות קלאסיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ד. מקורות אקדמיים (3)

הסדרת הגירושין והחשש מפיצול העם | מתוך אמנת גביזון-מדן

על המדינה להכיר בהתרת נישואין אזרחית, אולם אין להתיר נישואים שניים של בני זוג (שנישאו באופן דתי) מבלי שיוסדרו ביניהם הגירושין הדתיים.
המשך

אמנת גביזון מדן

הצעה להסכם מסגרת חדש בין פלגי הציבור היהודי
המשך

ה. מקורות משפטיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ז. מידע ונתונים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ח. הומור (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ט. מאגרי מידע (1)

צהר לאתיקה

מיסודו של ארגון רבני 'צהר'
המשך