להתחברות

ריבוי נשים | מקורות

א. מקורות יהודיים (9)

נושא אדם כמה נשים

רמב"ם, הלכות אישות, פרק יד, הלכה ג.
המשך

חשיבות תקנות רגמ"ה

שו"ת הרא"ש, כלל מד, סימן ח.
המשך

חרם רגמ"ה במקום שיש דיחוי מצוה

הגהות הרמ"א, אבן העזר, סימן א, סעיף י
המשך

חדר"ג בספרד

שו"ת רשב"א, חלק ג, סימן תמו
המשך

דעת הרב עובדיה יוסף

שו"ת יביע אומר, חלק ז, אבן העזר, סימן ב, סעיף ד
המשך

סימוכין לטענת הרב גורן

שו"ת חיים ושלום, חלק ב, סימן טז, ד"ה באופן
המשך

ותשקוט הארץ. ותאזרני שמחה.

שו"ת יביע אומר, חלק ז, אבן העזר, סימן ב
המשך

ב. מקורות עכשוויים (1)

אם אינה קיימת במציאות, היא קיימת בדמיון

א"ב יהושע, מסע אל תום האלף, הספריה החדשה, עמ' 141
המשך

ג. מקורות קלאסיים (1)

כי תהיינה לאיש שתי נשים

א"ב יהושע, מסע אל תום האלף, הספרייה החדשה, עמ' 139
המשך

ד. מקורות אקדמיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ה. מקורות משפטיים (2)

חרם ירושלים

ב' שרשבסקי, דיני משפחה, ירושלים תשנ"ג, עמ' 452
המשך

דחיית התביעה בבג"ץ

בג"ץ 160/75 מכלוף ביטון נ' הרב הראשי לישראל הרב שלמה גורן, פ"ד ל(1) 309
המשך

ו. עיתונות (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ז. מידע ונתונים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ח. הומור (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ט. מאגרי מידע (1)

צהר לאתיקה

מיסודו של ארגון רבני 'צהר'
המשך