להתחברות

נישואי תערובת | ראשי | מקורות

א. מקורות יהודיים (2)

נגד נישואים אזרחיים | הרב דוד סתיו

הנישואין הדתיים בישראל הם בעייתיים, אך הכרחיים כדי למנוע התבוללות המונית בישראל.
המשך

נישואין אזרחיים יחמירו את ההתבוללות | הרב שרלו

הבעיה החמורה ביותר בקידום נישואין אזרחיים היא ההכרה של מדינה יהודית בנישואי תערובת. לכן, יש לקדם הכרה ב"ברית זוגיות" לצד הנישואין הדתיים.
המשך

ב. מקורות עכשוויים (3)

קללתו של עזרא | גרשום שוקן

נישואי תערובת בין יהודים לערבים בישראל - אחת הנקודות הרגישות בחיי שני העמים בארץ: הרצוי, המצוי והאפשרי.
המשך

אימת נישואי התערובת | רות גביזון

יהודיותה של המדינה תישמר רק אם יהודים יהיו בה רוב וירצו לשמר את יהודיותם. בתנאים הקיימים אין סכנה משמעותית של נשואי תערובת בין יהודים וערבים. אסור שהחשש מנישואים כאלה יצדיק חוקי הפרדה או הימנעות ממפגשים בין יהודים ובין ערבים
המשך

ג. מקורות קלאסיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ד. מקורות אקדמיים (1)

ה. מקורות משפטיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ו. עיתונות (3)

הליך אזרחי יוביל לחורבן?

החשש מממזרות ומהתבוללות בעקבות הנהגת נישואין אזרחיים בישראל.
המשך

על עתיד ערוץ עשר

סוכן תרבות | רביב דרוקר 19.10.18
המשך

ז. מידע ונתונים (1)

התרופפות החישורים הדתיים והעדתיים | עוז אלמוג ותמר אלמוג

ככל שהחברה הישראלית נעשתה יותר גלובאלית ויותר פלורליסטית, חל גידול בשיעור נישואי התערובת בקרבה. לאור מאפייניו של דור ה-Y גידול זה צפוי להימשך בעתיד.
המשך

ח. הומור (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ט. מאגרי מידע (1)

צהר לאתיקה

מיסודו של ארגון רבני 'צהר'
המשך